Projekter

Tegnestuen har særlig fokus på den eksisterende boligmasse; at give nyt liv til gamle huse, og herved møde moderne krav om funktion, lys og luft, samt den store udfordring der ligger i energirenovering af ældre ejendomme.

Også genopretning af oprindelig stilart og farvesætning har tegnestuens særlige fokus.

Samtidig er der stor fokus på anvendelse af oprindelige materialer og håndværk, herunder eks. vis hydrauliske mørtler, overfladebehandling med kalkmaterialer, linolie mv. – som bl.a. kan være med til at bibringe et godt indeklima.