Frost Arkitektfirma

Frost Arkitektfirma er en mindre tegnestue startet 1994, og er medlem af Danske Arkitektvirksomheder / DANSKE ARK, samt Danske Boligarkitekter.

FORM – FUNKTION – KONSTRUKTION

Tegnestuens grundlæggende fokus er at arbejde med ligefremme og robuste arkitektoniske og konstruktive løsninger, som indeholder en syntese af begreberne form, funktion og konstruktion.

Tegnestue

Tegnestuen har erfaring inden for en bred vifte af opgaver, med særlig fokus på den eksisterende bygningsmasse i form af restaurering og renovering, herunder energirenovering. Nybyggeri / om- og tilbygning samt byggestyring ligger også inden for tegnestuens kompetencer – tillige med bygherrerådgivning.

Tegnestuen er forsikret hos HDI-Gerling via DANSKE ARK’s kollektive ansvarsforsikring.

Indehaver og daglig ledelse: Konstruktør / arkitekt Karsten Frost.

Totalrådgivning / rådgivning fra A til Z

Tegnestuens primære opgaver er rådgivning fra den tidligste fase, ide, til endelig aflevering / overdragelse.

Opgaver løses typisk i totalrådgivning og ofte med et netværk af underrådgivere, ingeniører og specialister.
Ekstern byggeledelse er typisk udført som konsulent / underrådgiver for større tegnestuer.

Ydelser udføres i henhold til Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89, som er det fælles grundlag for aftale om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

Byggestyring og  Bygherre-rådgivning

Ud over at yde fagtilsyn og byggeledelse ved egne byggeopgaver, har tegnestuen udført byggeledelse og bygherrerådgivning ved en række opgaver for andre tegnestuer, kommuner, andels- og ejerboligforeninger mv.

Specifikt kan det også nævnes at tegnestuen har udført Forundersøgelser og økonomisk overslag ifm. udarbejdelse af helhedsplaner for renovering og udbygning af følgende skoler: Husum Skole, Christianshavns skole, Rødekilde Skole, Hyltebjerg Skole, Øster Farimagsgade Skole, Rådmandsgade Skole, Dyveke Skole, Ålholm Skole, Strandvejen Skole, Sortedam Skole, Langelinie Skolen, Sankt Annæ Gymnasium, Hellig Kors Skole, Højdevangens Skole, Skolen Ved Sundet

Vi udfører tillige vurdering i forbindelse med salg af andelslejligheder.

furesøvej
Nørre Voldgade
BYGGESTYRING