E/F Gernersgade 3

Gernersgade 3, 1319 København K

Opretning af oprindelig facadeudtryk – fra indretning med butiksvinduer i stueetagen.

Restaurering af vinduer, ny hoveddør samt istandsættelse og overfladebehandling af facade. Eksisterende vinduer er restaureret og enkelte udskiftet / suppleret til nye i samme stil og kvalitet som oprindelige. Facaden er overfladebehandlet med maling på linoliebasis.

Bygherre: Ejerforeningen Gernersgade 3

Udført: 2003