Nørre Voldgade 27

Nørre Voldgade 27, 27A, 1358 København K

Restaurering af facade herunder genskabelse af kvadre, facadebånd og dekorationer. Genskabelse af buede vinduespartier og port mod gade. Ny port. Nye vinduer mod gade, nye koblede forsatsrammer mod gård. Udskiftning af skifertag, etablering af tagterrasse.

Ejendommen er opført ca. 1890 i historicistisk stilart med omfattende facaedeudsmykning . Ejendommen indeholder boliger, let erhverv samt butikker. Projektets intention har været, at restaurere og genskabe ejendommens oprindelige byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter. Blandt andet er buede vinduespartier i butikker genskabt, ligesom de fleste facadebånd er trukket på ny. Der er i videst mulig omfang anvendt klassiske materialer på såvel facader som tag mv.

Bygherre: Ellen og Christen Lundgårds legat for lægeenker v/ Advokat Ole Lund-Thomsen.

Ingeniør: I-68 Rådgivende Ingeniører

Bygherre

  • Ellen og Christen Lundgårds legat for lægeenker v/ Advokat Ole Lund-Thomsen

Udført

  • 2006