Furesøvej 139, Virum

Furesøvej 139, Virum

Ombygning af 1. sal, nyt badeværelse, udskiftning af tag samt etablering af kviste.
Ejendommen er opført i 1936 og er af høj bevaringsværdi.
De 4 nye kviste, som erstatter tidligere Velux-vinduer, er søgt indpasset i husets oprindelige arkitektur.
Kvistene giver et godt lys på 1 sal, og en væsentlig forbedring af rumoplevelsen.
Det nye tag er udført i højeste kvalitet med fast undertag og håndbearbejdede tegl.

Bygherre: Privat

Ingeniør I-68 Rådgivende Ingeniører A/S

Udført 2007